Isı Pompalı IGK

Viaclimate markalı ısı pompalı tavan tipi ısı geri kazanım ünite çeşitleri hijyenik olmayan ortamların taze hava beslemesi, ortam havasının egzozu, hava filtreleme ve ısı geri kazanım gibi hava şartlandırma proseslerini gerçekleştirerek çalışır. Isı pompalı tavan tipi ısı geri kazanım üniteleri havayı şartlandırması için dış ünitelere ihtiyacı yoktur. Heat Pump ısıtma-soğutma çevrimi cihaz içindeki ısı pompası ile sağlanır. Viaclimate markalı ısı geri kazanım üniteleri HRUBOX DX olarak adlandırılmaktadır. HRUBOX HP modelli ısı geri kazanım üniteleri paket tip üretilmekte olup, Tak-Çalıştır mantığındadır.

Viaclimate markalı tavan tipi ısı geri kazanım üniteleri dört çeşittir.