DX Bataryalı IGK

Viaclimate markalı dx bataryalı tavan tipi ısı geri kazanım ünite çeşitleri hijyenik olmayan ortamların taze hava beslemesi, ortam havasının egzozu, hava filtreleme ve ısı geri kazanım gibi hava şartlandırma proseslerini gerçekleştirerek çalışır. Dx bataryalı tavan tipi ısı geri kazanım üniteleri havayı şartlandırması için dış ünitelere ihtiyacı yoktur. Soğutma işlevi cihaz içindeki dx bataryalı soğutma çevrimi ile sağlanır. Viaclimate markalı ısı geri kazanım üniteleri HRUBOX DX olarak adlandırılmaktadır. HRUBOX DX modelli ısı geri kazanım üniteleri paket tip üretilmekte olup, Tak-Çalıştır mantığındadır.

Viaclimate markalı tavan tipi ısı geri kazanım üniteleri on bir çeşittir.