Heat Pump Klima Santrali

Viaclimate markalı heat pump klima santrali çeşitleri yaz ve kış şartlarında; yüksek performanslarda, düşük enerji tüketimli ısıtma, soğutma, havalandırma ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmış paket tip cihazlardır. Viaclimate markalı heat pump klima santralinde kullanılan ısı pompaları, yazın gerekli soğutmayı, kışın ise gerekli ısıtmayı sağlayacak şekilde dizayn edilirler. Isı pompaları kışın dış ortamdaki düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından, yüksek sıcaklıktaki iç ortama ısı pompalarlar. Yazın iç ortamdaki ısıyı tam tersine dış ortama atarlar.
Heat Pump Klima Santralleri taze hava beslemesi, ortam havasının egzozu, ısıtma, soğutma, hava filtreleme, ısı geri kazanım durumlarına göre iki farklı şekilde tasarlanır.

Viaclimate markalı heat pump klima santralleri iki çeşittir.